ny_topp_januar_2012.png

Vår informasjon om produkt og tenester er oppdelt i to hovedbolkar: Deltakarar/tilsette og samarbeidspartar/kundar.

Ved å gå inn i menyen til vestre vil du kunne lese om ulike avdelingar og tilbod ved bedrifta. Har du spørsmål du ikkje finn svar på eller ynksjer ytterligare informasjon, er du alltid velkomen til å kontakte oss. Me stiller gjerne opp i møte med deg eller tar deg med på omvisning i bedrifta.

Våre sosiale tjenester er sertifisert i henhold til den europeiske kvalitetssikrings-standarden Equass
European Quality Assurance in Social Services

AKTUELT


Bjørkeved for kroner 55,- pr sekk.
Levering (kroner 100,-) av ved i kommunane Hareid, Ulstein,Herøy og Sande, eller du kan hente sjølv på vår adresse i Smårisevadet 15 i Saunesmarka. Vår opningstid er kvardagar måndag - fredag kl 0730 til kl 1500, eller ordning etter avtale.Bjørkeved godt tørka (15% eller mindre) i godt fyllte 40 liters sekkar: Pris kroner 55,- pr sekk inkludert ein sekk opptenningsved.  Frakt og stabling kommer eventuelt i tillegg med kroner 100,- pr levering. Veden vert lagt i sekkar på ynskja stad ved levering. Bestilling kan gjerast til: e-post: bestilling(a)ulshav.no Tlf: 99084205/ 70018250.
15.08.14 14:06
Kurs i personleg økonomi gjennomført
I veke 23 ble det avholdt SMART-kurs i peronsleg økonomi ved Ulshav. Smartmetoden er utvikla av Lars Findahl. Det handlar om bevisstgjering omkring personleg økonomi. Det tek utgangspunkt i individuelle oppgåver som gir grunnlag for refleksjon hos den enkelte og dernest ytterlegare bevisstgjering gjennom samtalar i gruppe. Hensikta er å få i gang prosessar som kan føre til nye måtar å tenkje på og som i siste omgang kan føre til auka livsmeistring, auka livskvalitet og betre helse. Å sette opp budsjett er ein sentral del av kurset, men det er ikkje eit kurs om budsjett og rekneskap. Budsjettet vert brukt som eit middel for å oppnå det grunnleggjande ved kurset, som er å bli bevisstgjort på sine val og å endre handlingsmønster. Kurshaldar: Otto Ottesen – sertifisert instruktør i Smartmetoden  Ta kontakt for evntuell påmelding til fremtidige kurs.
21.05.14 13:48
Datakurs i regi av Ulshav-gjennomført
I mai ble det avholdt kurs i grunnleggende data ved Ulshav. Kurset var rettet inn mot personer som er under oppfølging ved Ulshav, men vil ved senere anledninger være tilgjengelig også for andre.Tema: Grunnleggende internett Grunnleggende Windows Grunnleggende Word   Målgruppen for dette kurset var tiltaksdeltakere som har lite eller ingen erfaring med bruk av data. Opplæringen var derfor lagt på et elementært nivå. Første kursdag tok for seg hva en søkemotor er og hvordan den brukes samt hvordan man skriver inn en internettadresse. I tillegg var vi innom en del kjente nettsteder som og lærte hvordan man finner fram på disse. Det pedagogiske opplegget bestod både av undervisning og oppgaveløsning/ trening på aktuelle ferdigheter. Siden deltakerne er aktuelle jobbsøkere jobbet vi spesielt mye med bruk internett oppimot dette. Hensikten med oppgavene var hele tiden i størst mulig grad å automatisere ferdighetene. Andre kursdag handlet om enkel bruk av Windows: Oppretting av mapper, lagring av filer i mapper, hvordan finne fram på windows og sending av epost med vedlegg.  Tredje kursdag dreide seg om enkelt bruk av Word, blant annet med skriving av jobbsøknad. Vi brukte også en god del tid på repetisjon fra de to første kursdagene. Selve kurset var svært vellykket og dekket et åpenbart behov hos deltakerne. Kurset har vært med å gi deltakerne ferdigheter som er helt nødvendige i de aller fleste jobber i dagens samfunn. Kursdeltakerne ga selv meget gode tilbakemeldinger på at de lærte mye og at det de lærte var nyttig.  Kursholder: Bård L. Knapstad
21.05.14 13:44
Mjøl & Meir - vår nye stolthet
Ulshav sin nye avdeling Mjøl & Meir - Mat, mennesker og atmosfære TLF: 47482717Inkluderingsbedriften Ulshav har tatt nye skritt og satser på sosialt entreprenørskap innenfor baking og kaffe for å inkludere stadig flere mennesker i arbeidslivet, i et utdanningsløp eller rett og slett i samfunnet. Ulshav driver sin utvikling og vekst for å møte mennesker der de er og med de behov og interesser de har. Vi vil legge til rette for å kunne møte NAV sine satsingsområder på en god og offensiv måte, slik at vi møter menneskene det gjelder med respekt, omtanke og synlighet.  Mjøl & Meir er opprettet for å kunne jobbe mer utadrettet, for å vise mer igjen, for å skape interesse og være attraktiv for et bredt spekter av mennesker. Avdelingen gjør at Ulshav har mange og sammensatte områder innenfor serviceområdet å tilby praksis, arbeid og opplæring i. Mjøl & Meir vil sammen med de andre avdelingene ved Ulshav gi gode muligheter for mennesker som er i et utdanningsløp og trenger lærling- eller lærekandidatplass, for mennesker som av en eller annen grunn er satt utenfor arbeidslivet og som ønsker å jobbe seg tilbake, for mennesker som mottar trygd og som ønsker å bidra i samfunnet for seg selv og andre, eller for mennesker som er nye i landet og trenger å praktisere språket og arbeidet, kort sagt; Mjøl & Meir = Mennesker & Muligheter. Mjøl & Meir er med og hever tilbudet i et sentrum som kanskje mer og mer fremstår som et regionsentrum, et sentrum som har stadig flere brukere som har opplevd urbane tilbud og trender, og som ser etter det ekte og enkle der det lille ekstra blir vektlagt. Nettopp det lille ekstra i service og omtanke, er det Ulshav vektlegger i sine tjenester og produkt, noe som kommer kundene til gode enten de får levert ved, utført et oppdrag av snekkeravdelingen, mottar jobbfrukt eller handler brød og kaffe på Mjøl & Meir. For å realisere avdelingen med handverksbakeri og lokalt brent kaffe fra utvalgte gårder, har Ulshav sikret seg lokaler i hjertet av Ulsteinvik med kort veg til både kaikant og kulturhus. Vareutvalget vil innby både til å sette seg ned i våre 70-tallslokaler, slå seg ned med ulltepper på vår utebenker, eller ta kaffe og scones med på rusling i Saunesparken eller langs den nye kaikanten. Arbeidslederne ved avdelingen har vært en uke hos Schakenda på bakeriet i Lom, for å forsøke å plukke opp noen gode råd fra en som virkelig vet hva det vil si å bake, og etter noen tusen brød begynner teknikken å sitte. For å være sikre på å ha en kaffe som kan stille "alle" sine forventninger til smak og opplevelse, har vi fått med oss Jacu kaffebrenneri i Ålesund til å levere oss kaffen. Jacu, ved Anne Birte og Oliver, er lidenskapelig opptatt av kaffe og kvalitet, samtidig som de er engasjert i å drive entreprenørskap innenfor sosialt arbeid, noe som sammenfaller med Ulshav sitt mål om å "...være en ressurs for å utvikle andre sine ressurser....".  I oppbyggingen av den nye avdelingen har hele Ulshav vært engasjert; Der snikkeravdelingen har utformet og laget "alt" av inventar.   Det er med stolthet vi kan ønske velkommen til et sted med særpreg, med utsøkt kvalitet og med en atmosfære som ønsker å tilfredsstille mer enn bare den fysiske sulten "Mennesket lever ikke bare av brød alene.."
14.11.13 16:05
Ulshav fornyet sin kvalitetssikring
Ulshav AS har i løpet to dager i juni gjennomgått revisjon på vår EQUASS- sertifisering. Revisjonen ble gjennomført og bestått uten anmerkninger. Dette betyr at vi oppfyller kriteriene for en europeisk kvalitetsstandard for leverandører av velferdstjenester, og at vi har klart å bygge videre på og utvikle det kvalitetsgrunnlaget som ble lagt ved førstegangssertifiseringen i 2011. Equass er først og fremst en kvalitetssikring av bedriften på attføringsdelen og de tjenestene vi leverer der, men også et system som bedriften benytter oppimot resten av tjeneste- og produktleveransen. Revisjonen pågikk over to dager med ekstern revisor, hvor både skriftlig dokumentasjon/ rutiner ble gjennomgått og flere av de ansatte/ brukeransatte, styret og NAV ble intervjuet. Sertifiseringen gjelder nå i to nye år, før bedriften igjen må opp til revisjon. Det var gledelig å få bekreftet at vi har klart og klarer å bygge en kultur/ struktur og praksis som ivaretar og utvikler de verdier og den kvalitet vi har nedfelt at vi ønsker å jobbe etter. Revisjonen viser at Ulshav utvikler seg innenfor kvalitetssikring, individfokus og innovasjon, og bedriften vil også fremover bygge videre på dette for og stadig heve tilbudet vårt innenfor attføringen og de tjenestene/produktene vi leverer. Equass-sertifiseringen er med på å sikre at NAV som kunde, og mennesker som deltakere/tilsette, får levert tjenester som er kvalitetsmessig de beste og at tjenestene fortløpende blir evaluert for kontinuerlig forbedring. Bedriften bruker Equass som en viktig brikke i sitt utviklings- og kvalitetsarbeid, og vil også gjøre det videre. Equass – European Quality in Social Services, består av ni prinsipp for kvalitet: Lederskap, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Personfokus, Helhetstanke, Resultat og Kontinuerlig forbedring. Ulshav er nå i gang med å gjennomføre oppretting av en ny avdeling i sentrum av Ulsteinvik. Denne avdelingen vil være med på å komplimentere det tilbudet vi har innenfor attføringsarbeidet pr i dag. Uten det gode samarbeidet med næringslivet i regionen ville utviklingen og driften av Ulshav ikke vært mulig. Dette gjelder både innenfor levering av varer og tjenester så vel som innenfor attføringsarbeidet.
08.07.13 10:47
Ulshav med ny sterk forbetring i formidlingsarbeidet i 2012
Ulshav har heile tida formidlingsarbeid som sitt hovudfokus, noko som har gitt konkrete og synlege resultat også for 2012. Frå å ikkje ha nokon personar formidla ut i jobb eller eigenfinansiert utdanning i 2010, oppnådde ein i 2011 ein formidlingsprosent på 33 %, og i 2012 ein formidlingsprosent på 53%. Bedrifta jobbar mykje med kvalitetsbygging, omdømebygging og utvikling av samarbeidet med både NAV og bedrifter i regionen. Sertifiseringa innanfor Equass i juni 2011 vert revidert i juni 2013, og bidrar til at Ulshav utviklar seg positivt vidare med fokus på kvalitet og menneske.   Prosedyrar og rutinar vert evaluerte, vidareutvikla, og ein får dei stadig meir innarbeida. I tett samarbeid med NAV vert utviklinga rundt kvalitet og prosedyrar løfta ytterlegare, og ein evaluerar og korrigerar i forhold til at det skal fungere best mogleg oppimot formidling til arbeid.  I tillegg til det gode samarbeidet med NAV-kontora vil eg framheve arbeidsgjevarane og den imøtekomande holdninga dei viser overfor Ulshav og formidlingsarbeidet. Det er avgjerande for Ulshav å kunne ha eit nært og konstruktivt samarbeid med næringslivet, både innanfor privat og offentleg sektor, for å kunne lukkast med jobben.  Intern arbeidspraksis: Innanfor avdelingane som Ulshav driv, der me har intern arbeidspraksis, viser næringslivet også velvilje med tanke på å nytte våre tenester. Dette er både innanfor fruktlevering og produksjon av varer innanfor tremateriale på vår snikkaravdeling. Ulshav er avhengig av å tene pengar på sine produksjonsavdelingar for å kunne drive formidlingsarbeidet, og ein er derfor avhengig av at bedrifter og private ynskjer å nytte våre tilbod. Takk til alle gamle og nye kundar som gjer dette mogleg.
27.03.13 10:41

SAMARBEIDSPARTNARAR


ASVL

NAV

ULSTEIN KOMMUNE

samarbeidspartnarar.jpg
Heim Sidekart Epost
Ulshav AS finn du i Saunesmarka industriområde i Ulstein kommune. Bedrifta har ca. 15 tilsette og held til i eigne moderne lokale på 1300 m2.
ULSHAV AS l Smårisevadet 15 l 6065 Ulsteinvik l post@ulshav.no  
Copyright Ulshav AS 2011 l Design og CMS: Osberget